متوجه شدم وقتی یکی یه توقع بی جا ازت داره حتی با اینکه انجام نمیدی اما همچان حرصش رو میخوری.
/ 1 نظر / 33 بازدید
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
11 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
16 پست
بهمن 90
32 پست
دی 90
18 پست
آذر 90
28 پست