پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

متوجه شدم وقتی یکی یه توقع بی جا ازت داره حتی با اینکه انجام نمیدی اما همچان حرصش رو میخوری.
/ 1 نظر / 33 بازدید