از کیه؟توش چیه؟

از ایران برام یه بسته اومده.فردا باید برم پست تحویل بگیرم.وووووی چقدر هیجان دارم.نمیتونم تا فردا صبر کنم.یعنی کی فرستاده؟توش چیه؟خیال باطلخیال باطلخیال باطل وای کی فردا میشه من دچار احساس آخ جون شم؟

/ 4 نظر / 34 بازدید
افسانه

واااای یعنی چی توش میتونه باشه ؟ [نیشخند] نه مهگل جان، دیده نمیشه[تایید]

آفرو

خودت مثل بچه آدم فردا میای قشنگ توضیح میدی که از کیه و توش چیه عکس فراموش نشود [پلک]

ژیلا

ها ای افسانه مشکوک بید. ها خودت ویا لو وده چی بید که ایجوری لبخند مشکوک وزدی. ها لو ورفتی ی ی ی ی [پلک]

ونی=ونوس

ژیلا چرا دکمه ی تشکر نداری [نیشخند]